Duikkeuring

Basiskeuring Sportduiken

U kunt in onze praktijk gekeurd worden door een gecertificeerde sportduikersarts. Zie ook de website van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: http://www.duikgeneeskunde.nl/ onder kopje "keurende artsen". De naam F.Veldhuis staat onder Amsterdam.

Maak hiertoe een afspraak via de praktijkassistente op Tel 020- 6131237 tussen 08:30 en 10:30 uur.

NB: Als u alleen een vraag hebt, dan wordt u verzocht een afspraak voor een consult te maken. Doorgaans schiet een telefoongesprek tekort, door onvoldoende tijd en geen onderzoeksmogelijkheid.

De keuring zal meestal in begin van de middag vallen en duurt ongeveer een 1 uur.Voor beschrijving van het adres zie praktijkwebsite: http://www.huisartsvanheerde.praktijkinfo.nl

Het is handig als U tevoren 2 formulieren invult die U van internet kunt downloaden:

http://www.padi.com/english/common/courses/forms/pdf/10063-Ver2-0.pdf

Het gaat om pagina 1 van de Medical Statement met een vragenlijst over ziekten en pagina 2 met persoonsgegevens. U kunt deze formulieren ook in de praktijk krijgen en dan invullen.

Neem svp een identiteitsbewijs mee en een duiklogboekje als u dat bezit.

Er zal ook verse urine nagekeken worden. Dus stel een plas vlak tevoren eventueel uit tot u er bent.

Een duikkeuring kost 76,35 Euro. Sommige Zorgverzekeraars vergoeden de onkosten voor de keuring (In 2007: OZ en CZ).

Het alleen bespreken van een vraag zonder keuring kost de normale consultprijs: 29,28 Euro.
U wordt verzocht kontant te betalen.