Afspraak consult

Twee uur lang opbeltijd voor maken van afspraken, nl van 0830-1030

Iedere werkdag is er vanaf 08.00 uur sochtends en  tot 16.30 uur smiddags spreekuur. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. U kunt voor een afspraak de praktijk 6131237 bellen op werkdagen tussen 08:30 en 10:30 uur. Probeert u het telefoongesprek zo kort mogelijk te houden en bv van te voren goed te bedenken wanneer u wel of niet zult kunnen komen. (Kunt u niet telefoneren, dan kunt u tot 10.30 uur ook langskomen bij de assistente om een afspraak te maken. Alleen voor slechthorenden is ons faxnummer beschikbaar: 4116942)

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van wat er aan de hand is. Zij kan zo bepalen hoe snel u door de huisarts gezien moet worden. Soms kan zij u al zelf een advies geven. Een enkele keer regelt zij dat u door de huisarts wordt teruggebeld . U kunt altijd uw voorkeur voor een van de huisartsen laten weten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Wij verzoeken u daarom op tijd te komen.Indien u te laat bent kan het zijn dat u langer moet wachten of dat u een nieuwe afspraak moet maken. Bel svp af als u onverwacht niet kan komen; dan kan op die tijd iemand anders geholpen worden. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Een doorsnee-afspraak duurt 10 minuten.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Voor eenvoudige korte vragen aan de huisarts kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 10:30 en 11:00 uur.  Blijkt het gespreksonderwerp toch te complex, dan zal de huisarts u ofwel verzoeken naar de praktijk te komen of U zelf op een later tijdstip na het telefonisch spreekuur terugbellen.