Privacyreglement

Het privacyreglement ligt ter inzage bij de praktijkassistente