Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Via internet medicijnen bestellen : is dat niet handiger?

   Bezint eer ge begint. Nederlandse internetapotheken werken veel minder goed samen met ons als huisarts dan de apotheek in de buurt. Dat betekent dat eerder problemen zijn te verwachten met bezorging, snelheid van bereiding en afstemming op andere medicatie.

   Buitenlandse websites hoeven zich niet aan de strenge nederlandse regels voor medicijnen te houden.

   Bedenk overigens, dat ook alternatieve middelen uit zowel binnenland als buitenland buiten onze wetgeving voor geneesmiddelen vallen.

   Zie voor meer informatie de consumentenbond http:/www.consumentenbond.nl/test/gezondheid_voeding/zorg/medicijnen_aanschaffen/Medicijnen_kopen_via_internet/ en het ministerie van volksgezondheid http:/www.internetpillen.nl/home/index.aspx

    

  • Waarom schrijft u geen antibioticum tegen de infectie voor?

   We kunnen zuinig lijken met antibiotica, omdat de meeste infecties worden veroorzaakt door virussen. Tegen virussen helpen antibiotica niet.Door goed naar de klachten te vragen en door eventueel lichamelijk onderzoek te doen, kunnen we  onderscheid maken tussen een infectie door een virus of door een bacterie, waar een antibioticum wel tegen helpt.

   Als u zonder goede reden een antibioticum gebruikt, dan loopt u meer risico op bijwerkingen dan nodig is. Een ander nadeel is, dat  bacterieen vaker dan nodig gelegenheid krijgen om  tegen de antibiotica een verdedigingsmechanisme te ontwikkelen. De bacterieen worden dan resistent en kunnen niet meer met sukses bestreden worden als het echt nodig is.

   Onderstaand plaatje (van het RIVM) laat zien hoe het antibioticagebruik in Europa per land verschilt. Hoe meer er wordt gebruikt des te groter het aantal onbehandelbare infecties.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Kan de huisarts een uitdraai van uw medisch dossier maken?

   Advokaten, Arbodiensten en Overheidsinstanties kunnen medische gegevens opvragen bij Uw huisarts, maar alleen met uw toestemming. U wordt door hen verzocht daar een handtekening voor te zetten.

   Vaak wordt aan ons als huisarts gevraagd het hele medisch dossier ter beschikking te stellen. Dat doen wij nooit. Wij geven alleen informatie over de kwestie zelf en over niets anders. U dient te beseffen dat kennis van sommige gegevens uit het verleden niet altijd in uw belang is.

   Ook heeft een eventuele tegenpartij in een procedure altijd recht op inzage van de medische gegevens die wij aan uw belangenbehartiger hebben verstrekt. Verder is onzeker hoe goed uw gegevens beschermd worden tegen inzage door onbevoegden.

   Wij zullen  bij dergelijke verzoeken om inllichtingen u altijd voor een consult uitnodigen. We bespreken dan met u de actuele stand van zaken en u hebt invloed op de inhoud van de te verzenden informatie.

  • Hoe zit het met donorschap van organen?

   De Tweede Kamer heeft in maart 2005 besloten dat er niets verandert in de regeling voor donorschap. Dus dat betekent?

    

   Dat betekent dat iedereen die vindt dat na het overlijden organen door een ander gebruikt moeten kunnen worden, daar nu al een verklaring voor moet hebben geregeld. Wij raden u sterk aan eens te kijken op de website www.donorofniet.nl

    

    

  • Kan ik via internet een recept bestellen,een afspraak maken of een vraag stellen?

   Dat zal in de toekomst via deze nieuwe website inderdaad mogelijk worden.

   Op dit moment kunt u alleen nog maar een vraag stellen en daarbij is  het onzeker op welke termijn u antwoord zult krijgen.

   Alleen voor slechthorenden is er een faxnummer 020-4116942.

  • Kan even een verwijskaart worden klaargelegd?

   Als u voor het eerst naar iemand verwezen wilt worden, dan is het meestal nodig, dat u een afspraak met ons maakt voor spreekuurbezoek.

   Immers: wij zijn verantwoordelijk voor de verwijzing en moeten daarom goed weten waar het om gaat. Vaak is onderzoek door ons nodig om te bepalen waar u het beste heen kan en ook om te zorgen dat u bij klachten, die naar ons oordeel urgent zijn, niet te lang hoeft te wachten voor u aan de beurt bent. U krijgt aan het eind van het consult van ons een brief mee met een vraagstelling voor de behandelaar waar u naar wordt verwezen, vergezeld van noodzakelijke nadere medische gegevens. In veel ziekenhuizen is een dergelijke brief (en niet een verwijskaart) voorwaarde om toegelaten te worden.Ook zonder consult in de praktijk is er altijd enige tijd voor ons nodig om enkele administratieve handelingen te verrichten. Vraag daarom een verwijzing tijdig aan (liefst voor 1030 uur) en bij voorkeur niet pas op de dag dat u al een afspraak met een specialist hebt.

   Het komt ook voor dat u voor iets verwezen wilt worden, terwijl wij het probleem zelf voor u kunnen oplossen.

   NB Er is vanaf mei 2011 geen verwijzing van de huisarts meer nodig voor de fysiotherapeut, ergotherapeut, podotherapeut, logopedist, mondhygienist, huidtherapeut, orthoptist en dietist. U kunt rechtstreeks met hen afspreken. Als deze hulpverleners informatie van ons nodig hebben ,dan willen wij dat bij voorkeur niet via u, maar van henzelf vernemen. Het kan zijn dat we u verzoeken op ons spreekuur te komen naar aanleiding van de vraag om informatie.

  • Komt de huisarts ook in het ziekenhuis?

   Door het grote aantal verschillende ziekenhuizen in Amsterdam kunnen we niet routinematig patienten opzoeken als ze opgenomen zijn.

   De duur van een ziekenhuisopname is bovendien tegenwoordig erg kort.

   Als u behoefte hebt aan een bezoek door een van ons, dan kunt u daar echter gerust om vragen. Bel dan vanuit het ziekenhuis naar de praktijkassistente.

   Hetzelfde geldt voor het moment dat u net weer ontslagen bent. Het kan zijn dat u dan nog aan huis gebonden bent en met een aantal vragen zit. Bel dan even.

  • Wanneer moet ik een uitstrijkje laten maken?

   Elke vrouw tussen 30 en 60 jaar wordt automatisch om de vijf jaar schriftelijk door ons opgeroepen voor een uitstrijkje. Dat is bedoeld om in een vroeg stadium  kanker van de baarmoederhals te ontdekken. (Voor onderzoek ivm afscheiding wordt ander onderzoek gedaan: zie SOA-onderzoek)

   Dit gebeurt in samenwerking met de GGenGD, die de geboortedata vanuit de Burgelijke Stand betrekt en de huisartsen van oproepkaarten voorziet.

   Valt u niet in deze leeftijdsgroep, dan is een uitstrijkje alleen nodig wanneer er onverwacht bloedverlies optreedt of als er afscheiding is die niet met een infectie samenhangt.

   De periodieke uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek worden meestal door de praktijkassistente gemaakt.Uitgebreide informatie hierover http://www.rivm.nl/bevolkingsonderzoeknaarbaarmoederhalskanker

  • Wanneer wordt er een foto van mijn borsten gemaakt?

   Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke twee jaar een uitnodiging voor het Bevolkingsonderzoek BorstkankerZie verder http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl/

  • Heb ik misschien suikerziekte?

   U kunt de praktijkassistente vragen wanneer zij sochtendsvroeg gelegenheid heeft bij u een druppel bloed te onderzoeken.

   Dat gaat met een weinig gevoelig vingerprikje en u krijgt meteen de uitslag. U moet voor dit onderzoek nuchter zijn: vanaf ongeveer 2100 uur niets eten of drinken waar calorieen in zitten.

  • Moet mijn cholesterol niet eens gemeten worden?

   De meeste mensen hebben een normaal cholesterol-gehalte in hun bloed.

   Als het cholesterol licht verhoogd is, dan heeft dat alleen consequenties wanneer u tevens bekend bent met een vaatziekte,suikerziekte,hoge bloeddruk,overgewicht of als u rookt.

   Een flink verhoogd cholesterol moet altijd behandeld worden. Ook als u niet rookt of een prima gewicht hebt. U maakt kans op een flink verhoogd cholesterol als uw ouders, broers of zusters dat ook hebben of als zij voor hun 60-e een vaatziekte hebben gekregen (hartinfarct,tia of beroerte,etalagebenen).

   Kortom: het heeft zeker zin het cholesterol te bepalen, maar alleen als in uw directe familie of bij uzelf daar aanleiding toe bestaat.Wilt u meer weten over de aanpak van risicofactoren bij hartvaatziekten kijk dan op http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M84_svk.htm

  • Kan ik door mijn eigen huisarts een rijbewijskeuring laten doen?

   Nee. U moet daarvoor naar een andere dokter, die geen behandelrelatie met u heeft. Er moet worden vermeden, dat uw eigen dokter bij twijfelgevallen,voor de goede verhoudingen een oogje dicht knijpt. Daar bent u uiteindelijk niet bij gebaat en  de andere weggebruikers ook niet.

   Het kost in 2009: 76,60 Euro.  Zie evt Rijbewijskeuring

    

  • Kunnen gehandicapten terecht in de praktijk?

   Er is een drempel bij de deur aan de achterkant. Als u die niet alleen nemen kunt, helpen we u; we weten wanneer u komt, omdat u een afspraak hebt.

   Voor de 2 spreekkamers beneden moet u een trapje af, maar op de begane grond is verder alles drempelvrij. Als u belt voor een afspraak, raden we u aan meteen te zeggen dat u het trapje moeilijk afkomt. Dan zorgt de assistente dat u een afspraak in de wel gemakkelijk toegankelijke kamer op de begane grond krijgt.

   Slechthorenden en doven kunnen ons faxnummer gebruiken: 6116942. We werken (nog) niet met email, om te voorkomen dat we het overzicht kwijt raken.

  • Welke apotheek moet ik nemen?

   U kunt uw vertrouwde apotheek houden, als die niet te ver uit de buurt ligt. Sommige mensen hebben een vaste apotheek bij hun werkadres. Verstandig is om steeds naar eenzelfde apotheek te gaan, zodat men u daar goed leert kennen.

   Wij kunnen naar alle apotheken in Amsterdam recepten faxen/mailen als dat nodig is. Met de apothekers in Slotermeer hebben we zes keer per jaar een bijeenkomst samen met de andere huisartsen in de buurt om goede werkafspraken te maken. Het meest intensief werken wij met Jos Kooiker, apotheker in de dichtstbijgelegen "Apotheek Slotermeer" op de Burgemeester de Vlugtlaan.

   Wij werken niet samen met internetapotheken.

   We raden af om medicijnen te bestellen bij internetleveranciers.

  • Wanneer wordt de griepprik in 2010 gegeven?

   Als U in 2009 een griepprik van ons kreeg, dan hebt u meteen een kaartje meegekregen met de uitnodiging voor 2010. Dat was donderdag 28 oktober 2010 en donderdag 4 november 2010, op een tijdstip smiddags dat afhankelijk is van de beginletter van uw achternaam.

   Ben t u het vergeten, dan kunt u (tot nader bericht op deze website) alsnog met de praktijkassistente bellen.

   Als u pas kort in onze praktijk bent of als u in de afgelopen tijd tot een risicogroep voor griep bent gaan behoren, dan kunt u het beste de assistente even bellen.

   Wilt U meer informatie ( bv of u wel in aanmerking komt voor de (gratis) griepprik), kijk dan in de rechter kolom van deze site bij gezondheidsinformatie, onder "50 veelvoorkomende aandoeningen", bij het hoofdstukje over griep.Of klik op de link http:/www.rivm.nl/griepprik/

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Wanneer wordt de griepprik in 2011 gegeven?

   Als U in 2010 een griepprik van ons kreeg, dan hebt u meteen een kaartje meegekregen met de uitnodiging voor 2011.

   Dat zal zijn donderdag 27 oktober 2011 en donderdag 3 november 2011, op een tijdstip smiddags dat afhankelijk is van de beginletter van uw achternaam.

   Als u pas kort in onze praktijk bent of als u in de afgelopen tijd tot een risicogroep voor griep bent gaan behoren, dan kunt u het beste de assistente even bellen.

   Wilt U meer informatie ( bv of u wel in aanmerking komt voor de (gratis) griepprik), kijk dan in de rechter kolom van deze site bij gezondheidsinformatie, onder "50 veelvoorkomende aandoeningen", bij het hoofdstukje over griep.Of klik op de link http:/www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/G/Griepprik/Voor_wie

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  • Kan de huisarts even een verklaring schrijven? Voor het werk, de school etc?

   We kunnen (met uw toestemming) informatie verschaffen over gezondheidsklachten, maar wij kunnen niet beslissen dat u voor een bepaalde regeling ook echt in aanmerking komt.

   Het is belangrijk onderscheid te maken tussen het werk van een behandelende arts en dat van een beoordelende arts.

   De arts die voor een instantie beoordeelt of U voor een bepaalde uitzondering, korting, vergoeding of terugbetaling in aanmerking komt, hanteert eigen regels, die bovendien vaak nog veranderen.Wanneer die arts tot een negatief oordeel moet komen, dan kan dat gevolgen hebben voor het vertrouwen in die arts.

   Voor een goede behandelingsrelatie is wederzijds vertrouwen nodig. Daarom horen financiele beslissingen niet bij uw huisarts thuis.

   En als Uw dokter informatie aan een keurende arts verschaft, dan moet de inhoud eerst door U akkoord zijn bevonden.Er hoeft op deze manier door U als patient tegenover de eigen dokter niets verzwegen te worden, ook niet wat eventueel financiele consequenties kan hebben.

   We hebben in de praktijk een foldertje over dit onderwerp in verschillende talen.

   Vanaf 2011 bestaat de mogelijkheid om specifieke informatie over het geven van verklaringen te vinden op een speciale website: http:/www.verwijswijzeramsterdam.nl

     

  • Hoe voorkom ik dat ik vogelgriep krijg?

   Verhitting boven 70 graden is nodig om het vogelgriepvirus te doden.Gebruik de vlees-snijplank niet ook voor groenten bv.

   Op de site van het RIVM vindt u allerlei vragen en antwoorden over vogelgriep:http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/aviaire_influenza/aviaire-influenza.jsp  Zo staat daar o.a te lezen dat het H5N1-virus niet hittebestendig is en dood gaat als het temperaturen van boven de 70 graden bereikt. (Onderaan deze tekst vindt u nog een andere link.)

   In gebieden waar geen vogelgriep heerst kan men pluimvee en pluimveeproducten bereiden en consumeren zoals men gewend is. Los van de vogelgriep adviseren de Voedsel en Waren Autoriteit en het Voedingscentrum al jaren om geen rauwe kip en geen rauwe eieren te eten om besmetting met Salmonella en Campylobacter te voorkomen.

   In gebieden die getroffen zijn door vogelgriep kan men eveneens pluimvee en eieren eten, mits door en door gaar. Zachtgekookte eieren of produkten waarin rauwe eieren verwerkt zijn, zoals zelfgemaakte mayonaise, moet men er zeker niet eten. Bij verwerken van het rauwe vlees mag geen vocht daarvan in aanraking komen met andere etenswaren. Degenen die het pluimvee bereiden moeten in die gebieden de hygiene dus zeer goed in acht nemen.Uitgebreide informatie op http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/maatschappij-en-samenleving/dierenwelzijn/dierziekten/wat-is-vogelgriep-aviaire-influenza.html